Alle berichten van Johan Gelauf

De lat gaat omhoog

In augustus hebben we op onze school in Manda een ontmoeting gehad met 30 oud-studenten. In al die jaren dat we studiebeurzen verstrekken, hebben we die leerlingen nooit gesproken of gehoord wat dat hen heeft gebracht. Zij waren stuk voor stuk blij dat ze de kans hebben gekregen om door te leren, maar bij allemaal kwam ook de wens naar voren dat ze verder wilden leren.

De verhalen en wensen van de studenten hebben ons geïnspireerd. We willen studiebeurzen gaan verstrekken, zodat zij een beroepsopleiding kunnen volgen of een studie aan de universiteit. Dan kunnen ze kapster worden of kledingontwerpster, schoonheidsspecialiste, leraar, verpleegkundige of dokter.

We willen in 2023 beginnen met vier studenten, het jaar daarop nog eens vier en vervolgens elk jaar vier meer, zodat er na vijf jaar 20 studenten in ons programma zitten. Een beroepsopleiding of studie aan de universiteit kost tussen de € 300 en € 1.000 per jaar. We zoeken 20 donateurs die vijf jaar lang € 25 per maand willen betalen om een student te ‘adopteren’.

Word jij donateur voor dit nieuwe programma? Neem dan contact op met een van ons:

 • Bart van Muyen – bart@vanmuyen.nl – 06 27024902
 • Johan Gelauf – johan.gelauf@kpnmail.nl – 0655358937

We zijn terug!

Mijn neef Bart, mijn kleinzoon Chris en ik, zijn na twee weken van hernieuwde kennismaking en geladen met nieuwe ideeën weer in Nederland. Ons verblijf heeft nieuwe inzichten opgeleverd:

 • We zien mooie resultaten na 20 jaar werken in Kenia
 • Ons studiebeurzen programma is effectief, maar kan beter
 • Het project van Justus heeft potentie, maar is nog niet duurzaam
 • Het is tijd om de zorg voor ons project over te dragen

Resultaten

Na zeven jaar was het weerzien van een paar bekende mensen in Manda hartverwarmend. We hebben thee gedronken bij Mme Perice, de gepensioneerde teacher van Manda. Ik vind haar de beste teacher van de hele wereld vind. Haar klas was één en al aanschouwelijke ruimte met letter- en cijferkaarten, een winkeltje, een tuintje: alles zelf gemaakt om de kinderen te laten voelen, kijken en luisteren. Ze praat zacht, laat kinderen zelf leren, zingt, danst, het was een feest om naar haar onderwijs te kijken.

Mme Perice

De resultaten van de school zijn goed, het afgelopen jaar gingen 76 kinderen van school, waarvan 58 kinderen met een studiebeurs naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan (76%). In 2000, toen we hier voor het eerst waren, was dit ondenkbaar.

De polytechnische school functioneert goed, de overheid heeft de bekostiging van de school geheel overgenomen, de school is uitgebreid en telt 9 vakgebieden, zoals kleding maken, smeden, metselen, timmeren, landbouw, metaalbewerken, houtbewerken, enz. Er is ook een slaapzaal voor inwonende meisjes.

Praten met de nieuwe directeur (tweede van rechts)

Studiebeurzen programma

We hebben 12 (oud)studenten geïnterviewd die in de afgelopen jaren een met studiebeurs van onze stichting naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan. Zonder die beurs hadden ze niet kunnen doorleren. Maar we constateren ook dat ze met een certificaat of diploma in het voortgezet onderwijs niet veel kans maken op een goede baan. De meesten hebben een klein baantje of zijn nog zonder werk. Grace, een vrouw van 29 jaar, heeft een opleiding afgerond als teacher met een certificaat, maar kan geen baan vinden. Er zijn wel vacatures , maar de overheid heeft geen geld om meer teachers te betalen. We willen het studiebeurzen project uitbreiden voor leerlingen die willen doorstuderen.

Grace
Grace

Comrade Kids

Het bezoek aan Justus was een feestje. We ontmoetten blije kinderen die ons lieten genieten van prachtige liederen. Mooi om te zien hoe Justus werkt en de kinderen helpt om hun talenten te ontwikkelen. Bart en ik hebben zijn project het afgelopen jaar gesteund onder de voorwaarde dat het na twee jaar selfsupporting zou zijn. Daar ziet het nog niet naar uit. We hebben hierover indringend gesproken en afspraken gemaakt.

Zingen met de Comrade Kids

Taken overdragen

Het is tijd om het stokje over te dragen aan een nieuwe generatie. Ik heb twee weken opgetrokken met mijn neef Bart, zijn hart voor Manda zit op de goede plaats. De komende maand trek ik me terug en neemt hij de verantwoordelijkheid voor onze projecten over. Ik blijf betrokken, maar op afstand.

Bart overhandigt 10 laptops aan Justus

Bezoek aan Comrade Kids

14 augustus 2022

Wat een mooie bijzondere dag vandaag bij Justus en zijn Comrade Kids initiatief. We werden welkom geheten door Justus en 16 kinderen van zijn project. Eerst lieten de kinderen hun zangkusten zien in de studio. Dat klonk geweldig!

Daarna hebben we enkele kinderen 1-op-1 geïnterviewd. Wat een bijzondere jonge mensen zijn dit. Met een zeer goed begrip van hun situatie en wat Comrade kids voor ze betekent. Maar ook met een beeld en droom voor hun toekomst.

Daarna ons gesprek met Justus. Eerst hebben we hem de laptops overhandigd. Daar was hij geweldig blij mee. Nu kunnen de kinderen ieder voor zich een laptop gebruiken in plaats van dat ze moeten delen met meerderen.

Hierna hebben we met Justus gesproken over zijn verdere plannen. Daar zijn we nog niet helemaal uit. Hij moet zijn plannen detailleren en ons meer vertrouwen geven over hoe hij zijn doelen wil gaan bereiken. Daar hebben we afspraken over gemaakt. Natuurlijk gaan we hem daarbij helpen. Werk aan de winkel voor komende dagen dus.

Daarna was de journalistiek club aan de beurt. Johan en ik moesten voor de camera en spotlights komen en werden geïnterviewd over Elimu Holland en de activiteiten voor Manda over de voorbije jaren. Dat zag er professioneel uit. Met een cameraman, een geluidsman en 2 interviewers. Benieuwd naar het resultaat. Dat komt in het portfolio en wordt een voorbeeld voor toekomstige klanten.

Na een lekkere lunch was het tijd om te vertrekken. Maar eerst ontvingen we nog een kado. Alle drie kregen we een shirt gemaakt door Mercy. Wat een mooi kado. We zullen het met trots dragen.

Laptops overhandigen

In gesprek met Justus
Johan met de kids

Interview voor de journalistiekclub

Kenya, here we come!

Komende woensdag gaan we naar Kenia. Bart (mijn neef), Chris (mijn kleinzoon) en ik gaan gedrieën op bezoek in Manda en bij het Comrade kids project. Ik was daar in 2015 voor het laatst dus ben heel benieuwd hoe het er nu uitziet. 

Onze reis is behoorlijk vol gepland. We hebben gesprekken met schoolhoofd en leraren, zullen de klassen bezoeken en spreken over een nieuw initiatief: studiebeurzen voor hoger onderwijs.  Er is een dag ingepland om te spreken met de kids die in de afgelopen jaren met steun van Elimu Holland voortgezet onderwijs hebben gevolgd. Hoe hebben zij dat ervaren? Natuurlijk gaan we op bezoek bij de IT-shop van Justus en krijgen we de Comrade Kids te zien. De Journalism club van Comrade Kids gaat zelfs een documentaire over ons bezoek maken. 

In de afgelopen maanden hebben we laptops gespaard en we gaan proberen met 10 laptops in onze bagage daar aan te komen. Ook gaan er pennen mee die enkelen van jullie hebben aangeleverd. Dank daarvoor. 

Maar we zullen ook gaan genieten van het mooie land. Enkele dagen safari en strand staan op agenda. 

Ik kijk er enorm naar uit en wil jullie graag op de hoogte houden. 

Wil je de reis volgen? Volg ons dan via Polarsteps: https://www.polarsteps.com/BartMuyen

108 Studiebeurzen!

In april zijn de scholen in Kenia begonnen aan een nieuw schooljaar na de corona periode. Het hoofd van de Manda Primary School heeft geïnventariseerd welke leerlingen in aanmerking komen voor een studiebeurs van onze stichting. Voor deelname aan ons project stellen wij de volgende condities:

 • alleen leerlingen die in Manda wonen
 • de leerlingen staan ingeschreven op een school voor voortgezet onderwijs
 • alle nieuwe leerlingen in klas 1 komen in aanmerking ongeacht de hoogte van de KCPE score
 • de leerlingen die overgaan naar een hogere klas krijgen alleen een studiebeurs als hun resultaten in het vorige schooljaar C- of hoger zijn.
 • De hoogte van de studiebeurs in niet meer dan 50% van het totale schoolgeld en bedraagt per jaar:
  dagschool: 40 euro
  kostschool: 60 euro
  technische school: 20 euro

Dit jaar krijgen 108 leerlingen een studiebeurs, een record aantal leerlingen. De totale kosten die voor onze rekening komen, bedragen € 4.000.
Het afgelopen jaar verlieten 76 leerlingen de Primary School en van hen starten er 58 met een studiebeurs op een school voor voortgezet onderwijs. 50 Leerlingen zijn met een studiebeurs overgegaan naar een hoger leerjaar. Een mooi resultaat!

We gaan naar Kenia

We gaan naar Kenia!

In 2015 was ik voor het laatst in Kenia. Toen we afscheid namen, waren we niet van plan hier terug te komen. In de 24 reizen in vijftien jaar hebben we geprobeerd onderwijs in Manda een plek te geven. We hebben een school voor primair onderwijs gebouwd en een polytechnische school, we hebben het schoolgeld voor kleuters afgeschaft door een kleuterleidster te betalen, we zijn begonnen met het verstrekken van studiebeurzen voor leraren en kinderen. We vonden het tijd om de school los te laten en de gemeenschap van Manda te vragen er zelf goed voor te zorgen.

Bij ons afscheid hebben we beloofd dat we de kinderen van Manda financieel zouden blijven ondersteunen. Sinds 2006 verstrekken wij studiebeurzen aan leerlingen die na het primair onderwijs wilden doorleren op een school voor middelbaar onderwijs. Dankzij jullie, onze trouwe donateurs, hebben we sinds 2006 in totaal 332 leerlingen van Manda geholpen.

Na ons afscheid hebben we nog enkele kleine projecten ondersteund:

 • Een apotheek bij de kliniek van dr. Billah, later overgenomen door de overheid
 • Het bevorderen van doktersbezoek en het bouwen van latrines
 • Het opzetten van een IT-shop
 • Het bouwen van een toiletgroep voor de school
 • Het ondersteunen van het project ‘Comrade Kids’ waarin jongvolwassenen hun talenten kunnen ontwikkelen met schilderen, acteren, muziek en journalistiek.

De meeste van die projecten zijn ter plaatse uitgevoerd door Justus Mulwa, met wie wij nog steeds contact hebben.

Een paar maanden geleden vroeg een vriendin, ook sponsor in Kenia, om samen met haar nog een keer naar Kenia te gaan. Ook zij willen afscheid nemen van hun projecten. Voor Bart en mij een onverwachte gelegenheid om weer eens een kijkje te gaan nemen in Manda en te zien hoe de school zich ontwikkeld heeft. Onze kleinzoon Chris gaat ook mee.

We gaan onze school bezoeken en kennis maken met de nieuwe directeur die namens ons de studiebeurzen verstrekt. We willen graag een aantal jongeren spreken die in de afgelopen jaren met steun van onze stichting een middelbare school hebben bezocht. We zijn benieuwd wat onze hulp voor hen heeft betekend. We bezoeken Justus en zijn jongerenproject en gaan op bezoek bij Kidscare van onze vrienden Gerard en Lisette. We gaan ook op safari, heerlijk!

We houden jullie op de hoogte!

Projectnieuws

Elimu Holland ondersteunt sinds begin dit jaar Justus Mulwa die werkt aan een nieuw project gericht op de ontwikkeling van creativiteit bij jongeren. De deelnemende jongeren kunnen kiezen uit vier onderwerpen: muziek, acteren, journalistiek, schilderen en tekenen. Daarnaast nemen alle kinderen deel aan workshops waarin life-skills (levenslessen) worden behandeld: omgaan met conflicten, communicatieve vaardigheden, sexualiteit, drugs en misbruik van middelen, identiteit, ondernemerschap.

In de afgelopen twee maanden heeft Justus de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Driedaags jeugdkamp life-skills
 • Muzieklessen (zingen in een koor)
 • Het uitwerken van een programma voor de vier creatieve onderwerpen
 • Het financieel ondersteunen van een vrijwilligster van het project bij het volgen van een opleiding
 • Een workshop poëzie en zang
 • Een workshop tekenen en schilderen
Aan het eind van het jeugdkamp kregen de jongeren een certificaat

We hebben een boekhouding online gezet waarin hij de inkomsten en uitgaven van zijn project invoert. Daarmee houden we goed zicht op het financiële reilen en zeilen van het project.

Deze maand zijn de scholen in Kenia gesloten, er is een soort grote vakantie tussen twee schooljaren. Door de coronapandemie zijn de schooljaren in Kenia ingekort en vindt er een inhaalslag plaats. In april begint het nieuwe schooljaar en gaan we ook weer aan de slag met het verstrekken van studiebeurzen aan de kinderen op de middelbare scholen.

Bootcamp

Tussen Kerst en Nieuwjaar hebben ruim 50 kinderen deelgenomen aan een bootcamp, georganiseerd door Comrade Kids onder leiding van Justus. Hieronder een foto van de deelnemers in een club T-shirt.

Het programma bestond uit 6 onderdelen. Op maandag arriveerden de kinderen op het kamp. Op dinsdag drie trainingen: Communicatie vaardigheden, sexualiteit, drugs en misbruik van middelen.

Op woensdag: Zelfkennis, Conflictoplossing, Ondernemerschap.

Donderdag presenteerden de kinderen zichzelf aan hun ouders met liederen en gedichten, impressies van wat ze tijdens de bootcamp hebben geleerd en hoe zij de trainingen hebben ervaren.

De deelnemers kregen een certificaat

Comrade Kids

Justus is weer in beeld! Hij is degene die een paar maanden geleden contact met ons opnam en ons informeerde over de bouw van het toiletblok. Hij stuurde ook foto’s met beelden hoe het toiletblok eruit zag en bracht ons vervolgens in contact met het nieuwe schoolhoofd. Mede dankzij hem hebben we snel kunnen ingrijpen om de bouw weer vlot te trekken.

Justus heeft een nieuwe project opgezet gericht op het werken met kinderen. Er zijn verschillende clubs: muziek, journalistiek, toneel en schilderen. Daarnaast een training levensvaardigheden. We hebben hem geholpen met opzetten van een businessplan. Hij vroeg ons om financiële steun voor dit project.

Daar hebben we over na moeten denken. We zijn tot de conclusie gekomen dat het project een zinvolle bijdrage kan leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van de jeugd in Manda en omgeving. We willen hem helpen het project in gang te zetten onder twee voorwaarden: het is voor een periode van drie jaar en onze steun bedraagt ten hoogste 50% van de kosten.

Het is een relatief klein project, onze inschatting is dat een bijdrage van € 2.000 per jaar al voldoende zal zijn om het project op weg te helpen.

Voel je er iets voor om een bijdrage aan leveren? Uw donatie kunt u overmaken naar onze bankrekening, wij maken er een apart project van.

Klaar!

Op vrijdag 26 november is het toiletblok officieel overgedragen aan de school. Hieronder het uiteindelijk resultaat. Het ziet er fraai uit.

Catherine, de architect, knipt het lint door in het bijzijn van Samuel, het schoolhoofd. Naast hem de voorzitter van de schoolcommissie.

Catherine legt aan de kinderen uit hoe zij het toilet moeten gebruiken en hoe de sifon werkt. Zorg ervoor dat er geen verstoppingen in de afvoer ontstaan.