Studiebeurzen

Onderwijs heeft de toekomst! Elimu Holland helpt kinderen om zoveel en zolang mogelijk onderwijs te volgen. Dat heeft uitzicht op een mooie toekomst.

De school in Manda telde al gauw tweehonderd leerlingen, maar niet alle kinderen in Manda gingen naar school. De ouders moesten voor hun kleuters schoolgeld betalen en veel ouders hadden daar het geld niet voor. Elimu Holland heeft vanaf 2006 het salaris van de kleuterleidster betaald, zodat onderwijs voor kleuters gratis werd.

Eunice was kleuterleidster op Manda. Zij had geen diploma’s en hield met veel hulp van haar collega’s de kinderen zo goed en zo kwaad als het ging bezig. De ouders moesten haar ‘salaris’ betalen (€ 30 per maand). Elimu Holland de salarisbetaling overgenomen.

Eunice wilde graag een echte kleuterleidster worden en vroeg ons of wij haar een studiebeurs wilden geven. Dat vonden we een goed idee! Ze kreeg een studiebeurs en ging naar de opleiding voor kleuterleidsters. Ze genoot ervan en studeerde in drie jaar af. In 2011 werd zij door de overheid benoemd als de eerste kleuterleidster in ons gebied.

Eunice vroeg ook of wij de leerlingen studiebeurzen wilden geven, zodat zij naar het voortgezet onderwijs konden gaan. Ook daar stemden wij mee in en dankzij de inzet van Eunice zijn we in 2006 begonnen met ons studiebeurzen programma.

Onze focus na 2006 is gericht om alle kinderen van 4 tot 16 jaar op school te krijgen. We betalen een kleuterleidster, zodat kleuters gratis naar school kunnen. We starten ons studiebeurzen programma.

Het aantal meisjes op school neemt toe tot bijna 50% van het totaal aantal leerlingen. De schoolscore stijgt van 172 naar 286. De overheid benoemt Eunice als kleuterleidster van onze school.

Links de studenten van de polytechnische school tijdens de jaarlijkse Education Day. Tussen 2006 en 2022 zijn 385 leerlingen van Manda met een studiebeurs naar het voortgezet onderwijs gegaan. Zonder studiebeurs was dat voor de meeste leerlingen niet mogelijk geweest.

In 2022 gingen van de 82 schoolverlaters 64 naar het voortgezet onderwijs. Dat is 78%, een geweldig resultaat. Elimu Holland breidt het studiebeurzen programma in 2023 uit met studiebeurzen voor een hogere beroepsopleiding of universiteit.