Resultaten

1. Alle kinderen van 4 jaar naar school

Voor kleuters moesten de ouders schoolgeld betalen. Vanaf 2006 betaalde Elimu Holland het salaris van een kleuterleidster, zodat alle kinderen gratis onderwijs kregen. Sinds 2016 betaalt de overheid het salaris van één kleuterleidsters per school.

2. Gratis onderwijs

In 2006 gingen we in gesprek met de teachers: hoe verder? Suggesties genoeg: het opleiden van de leraren, onderwijs aan ouders en studiebeurzen voor de leerlingen. Op de foto kleuterleidster Eunice . Wij betaalden haar salaris en haar opleiding. Zij was de eerste gediplomeerde kleuterleidster.

3. Toegang vervolgonderwijs

De deelname van meisjes van Manda liep op tot bijna 50% van het totaal aantal leerlingen. De KCPE score van de school verbeterde van 176 in 2007 tot 274, een mooi resultaat. Steeds meer leerlingen leren door in het vervolgonderwijs.

4. Projectresultaten

– Schoolgebouw, twee watertanks, gemeenschapsruimte, guest house
– Alle kinderen tussen 4 en 16 jaar naar school
– Jaarlijks een studiebeurs voor 60 tot 80 leerlingen
– een studiebeurs voor 8 leraren