Resultaten

Educatieve Voorzieningen (2000 – 2011)

In 2000 ons eerste bezoek aan Kenia met Jan Verkaart. Het jaar daarop koppelt Jan Verkaart ons als sponsor aan de school in Manda. In 2002 richten we de Stichting Elimu Holland op, in hetzelfde jaar openen we de eerste 4 lokalen en een watertank. In de jaren daarna volgen nog twee gebouwen met elk 4 lokalen.

In 2007 stellen we een twee watertank in gebruik van 200.000 liter. De school heeft grote plannen, ze willen een technische school, een restaurant een vergaderplaats en nog veel meer. In 2009 komt er op het terrein van de school een polytechnische school, een guesthouse en een vergaderplaats. We boren ook een waterput en dan zijn we klaar met bouwen. In 2011 stoppen we met de sponsoring van de school, ze moeten zelf verder!

Resultaten

Theo Bollen wijdt de tweede watertank in

Een nieuwe basisschool en polytechnische school in Manda. De bekostiging is geheel door de overheid overgenomen. De school beschikt over een voorraad drinkwater en een waterput.

Onderwijs is toekomst – Studiebeurzen

Vanaf 2006 werken we samen met de school om alle kinderen van 4 tot 16 jaar op school te krijgen. Onderwijs is toekomst. We starten een programma waarmee kinderen die naar het voortgezet onderwijs willen en kunnen een studiebeurs krijgen. Leraren die een volledige bevoegdheid willen halen krijgen ook een studiebeurs. Ouders kunnen leren lezen en schrijven. We maken het onderwijs voor 4-jarige kinderen gratis door een kleuterleidster te betalen.

Resultaten

Een mooi resultaat

Alle 4-jarige kinderen gaan naar school. Het aantal meisjes op school neemt toe tot bijna 50%. De schoolscore stijgt van 172 naar 286. Eunice haalt haar diploma als kleuterleidster.

Talentontwikkeling

Na 2011 richten we ons op talentontwikkeling en bevorderen we activiteiten die bijdragen aan verbeteren van het welzijn van de community. Het studiebeurzen programma staat centraal, we geven zoveel mogelijk kinderen de kans om door te leren na de basisschool.

Justus Mulwa, een jongeman uit Manda die met een studiebeurs van Eliumu Holland is afgestudeerd als social worker, meldt zich met een interessant initiatief: hij wil een apotheek beginnen in de kliniek van dr. Billah. Dart wordt een succes. Een jaar later start hij een project om de gezondheid en hygiƫne van de bewoners te verbeteren. Hij begint een IT-shop en gebruikt een deel van de opbrengst om zijn project te financieren.

In 2021 steunen we een nieuwe project dat door Justus is opgezet: Comrade Kids. Het project heeft als doel talenten te ontwikkelen van jongeren: hij organiseert workshops tekenen, schilderen, muziek, drama, journalistiek.

Resultaten

Munuve is trots, hij is leraar geworden

Een winstgevende apotheek. Ouders betalen een gereduceerd tarief voor een consult bij de dokter. 75 nieuwe latrines in het dorp. Munuve, oud leerling van Manda, heeft zijn diploma gehaald als teacher en wordt leraar op de school in Ramisi.