Sponsoring

De Stichting ‘Elimu Holland helpt Kenia’ is sinds 1 januari 2002 actief in Kenia. Met steun van een groep donateurs en een aantal incidentele sponsors proberen wij een duurzame ontwikkeling op gang te brengen in de gemeenschap Manda.

Het bestuur van de Stichting vergadert eenmaal per jaar en publiceert jaarlijks een jaarverslag. De Stichting is een door de Belastingdienst erkende goede doelen instelling (ANBI). Deze erkenning is zowel voor de Stichting als voor de donateurs van belang om de volgende redenen:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

De Stichting ontvangt zijn middelen uit donaties van een aantal vaste donateurs. Onze ‘grote’ sponsoren van de afgelopen jaren zijn:

Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO)
Amsterdam – tel. 020 5688755 – www.ncdo.nl

PDC Informatie Architectuur
Den Haag – tel. 070 3560238 – www.pdc.nl

Kringloopwinkel ‘De Recycling’
Franklinstraat 6 – ’s Gravenzande 0174 – 441268

Snuffelmarkt ‘De Pelgrimshoeve’
Zoetermeer – www.pelgrimshoeve.nl

Aelbrechtfonds
Nieuwerkerk aan de IJssel

Rabo Bank Foundation – Share4More
Utrecht

Albert Schweitzer Fonds
Utrecht