ANBI Gegevens

Doelstelling

Elimu Holland is een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI) met als doel ontwikkelingshulp te bieden aan Kenia, in het bijzonder door het stimuleren van onderwijsprojecten

Beleid 2014-2016

Elimu Holland heeft tussen 2001 en 2011 de primary school in Manda gebouwd met 9 klassen, twee watertanks en een ontmoetingsruimte. Dit project is afgesloten. Vanaf 2012 richt Elimu Holland de aandacht op duurzame ontwikkeling van de gemeenschap en investeert zij vooral in mensen (capacity building).

Elimu Holland ondersteunt de kinderen van het dorpje Manda door het beschikbaar stellen van studiebeurzen.

Bestuur
  • A.M.Wolters (voorzitter),
  • J.M. Gelauf (penningmeester),
  • I.M. Verbeek-Plompen,
  • J. de Haan,
  • M.T.A. Oosschot.

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers die zonder enige beloning de projecten in Kenia ondersteunen.

Contactpersoon
Johan Gelauf, Laan van Meerdervoort 1381, 2555 BJ Den Haag, Telefoon: 06 55358937
 

Bankrekening – NL31 RABO 0129 9979 27

Fiscaal nummer – 810567726