ANBI Gegevens

Doelstelling

Elimu Holland is een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI) met als doel ontwikkelingshulp te bieden aan Kenia, in het bijzonder door het stimuleren van onderwijsprojecten

Beleid 2001-2016

Elimu Holland heeft tussen 2001 en 2011 een primary school gebouwd, twee watertanks, een ontmoetingsruimte en een polytechnische school. De sponsoring van de school in de vorm van bouwprojecten is afgesloten.

Vanaf 2006 stelt Elimu Holland studiebeurzen beschikbaar aan kinderen die na de primary school naar het voortgezet onderwijs willen en kunnen.

Vanaf 2012 richt Elimu Holland de aandacht op talentontwikkeling in de gemeenschap en investeert zij in mensen die initiatief nemen om het welzijn van de gemeenschap te bevorderen (capacity building).

Beleid  2016 – 2025

In de periode tussen 2006 en 2022 heeft Elimu Holland 400 kinderen de kans geboden om na de primary school door te leren op een school voor voortgezet onderwijs.

Inkomsten

Elimu Holland wordt gesteund door een groep van ongeveer 30 vaste donateurs die met kleine bijdragen jaarlijks ongeveer € 6.000 bijeen brengen. Het vermogen wordt beheerd door de secretaris penningmeester.

Bestuur
  • A.M.Wolters (voorzitter),
  • J.M. Gelauf (secretaris/penningmeester),
  • I.M. Verbeek-Plompen,
  • J. de Haan,
  • M.T.A. Oosschot.

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers die zonder enige beloning de projecten in Kenia ondersteunen.

Contactpersoon
Johan Gelauf, Laan van Meerdervoort 1381, 2555 BJ Den Haag, Telefoon: 06 55358937

Bankrekening – NL31 RABO 0129 9979 27

Fiscaal nummer – 810567726

Jaarverslag 2021