Comrade Kids

Elimu Holland ondersteunt de Manda gemeenschap al meer dan 10 jaar bij het bouwen van een school, een watertank en onderwijsverbetering. Elimu verstrekt beurzen voor de jongeren van Manda. We zoeken donateurs voor en nieuw project: Comrade Kids van Justus Mulwa .

Wat Comrade Kids?

Comrade Kids identificeert traint en begeleidt kinderen om hun creatieve talenten te ontwikkelen zoals tekenen en schilderen, muziek, poëzie en toneelspelen. Comrade Kids biedt de kinderen de kans om hun talenten te ontdekken en die te integreren in hun leven.

Doelstellingen

  • Ontdekken en ontwikkelen van talent bij kinderen
  • Aandacht schenken aan kinderen om hun talent te ontwikkelen
  • Kinderen de kans bieden om hun talent te laten zien
  • Kinderen voorbereiden op ondernemerschap

Clubs

  • Tekenen en schilderen
  • Journalistiek schrijven
  • Muziekband
  • Toneelspelen en performance
  • Life Skills

Wie is Justus Mulwa?

Justus Mulwa is een van de eerste studenten die geprofiteerd hebben van het Studiebeurzen programma van Elimu Holland. Justus heeft in de afgelopen jaren verschillende projecten geïnitieerd in de gemeenschap van Manda: zoals de apotheek, hygiene en gezondheid, bouwen van latrines. Hij heeft een IT-Shop opgezet om een stabiel inkomen te genereren en is gestart met het project Comrade Kids om de jeugd van Manda hun talenten te laten ontdekken.