Studiefonds

Sinds 2006 investeert Elimu Holland vooral in mensen (capacity building). We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van Manda het meest gediend wordt door het vergroten van de kansen op onderwijs. Dankzij de studiebeurzen die Elimu Holland beschikbaar stelt voor alle kinderen, kunnen leerlingen die de Manda Primary School verlaten doorstromen naar de Secondary Schools of de Polytechnische school. In de afgelopen jaren hebben 266 kinderen van die mogelijkheid gebruik gemaakt (zie tabel). Momenteel (april 2020) bezoeken 76 leerlingen een secondary school of de Polytechnische school met een studiebeurs van Elimu Holland.