Medische zorg

Bij het beëindigen van het school sponsorprogramma in eind 2011 heeft Elimu Holland aangekondigd  te willen investeren in duurzame ontwikkelingsactiviteiten. Belangrijkste voorwaarde voor financiële steun is dat die activiteiten door en voor de gemeenschap worden georganiseerd.

Apotheek

Een van de leerlingen van Manda, Justus Mulwa startte in 2013 met hulp van Elimu Holland een apotheek in de kliniek van dr. Billah. Er kwamen voor het eerst medicijnen beschikbaar in de vrije verkoop. De opbrengst van de apotheek wordt besteed aan medicijnen voor mensen die deze niet zelf kunnen betalen. De apotheek draait nu twee jaar en levert maandelijks een opbrengst van ruim € 100. Vanwege nieuwe regelgeving moest de apotheek eind 2016 worden overgedragen aan de dokter.

AFYA Care 

Eind 2013 heeft Elimu Holland met Justus Mulwa gesproken over de mogelijkheden om het welzijn van de gemeenschap verder te verbeteren. Justus is een project gestart met de volgende speerpunten: het verwerven van schoon drinkwater, het bouwen van latrines, voorlichting op school en in de gemeenschap, vrijwilligers als thuiszorgwerkers. Voor dit project hebben we ook andere fondsen kunnen interesseren. Justus heeft ervoor gezorgd dat eind 2015 75% van alle gezinnen beschikten over een latrine. Het project is eind 2016 afgesloten.