Economie

Toen we de school in Manda gingen bouwen, startte ook het bomen project. Elke leerling van de school moest elk jaar een boom planten. Deze bomen zijn na vijf jaar zo groot dat de school ze kan verkopen. Dit project was geen groot succes. De mensen voelden zich geen eigenaar van het project, het planten kwam moeizaam van de grond, soms was er te weinig regen, dan weer waren te veel mieren. Er staan inmiddels wel veel bomen rond de school, maar er zijn er niet veel verkocht.

Eind 2012 heeft Elimu Holland Justus Mulwa geld gegeven om medicijnen aan te schaffen voor een apotheek in de kliniek van dr. Billah. De apotheek gaat op 1 januari 2013 open en loopt goed. Justus vulde elke maand de medicijnen aan. Hij verstrekt ook medicijnen aan patiënten die deze niet kunnen betalen. De apotheek biedt werk aan een assistente die de medicijnen verkoopt. Eind 2017 is de apotheek overgedragen aan de dokter.

Begin 2014 is Justus in Manda een eigen project gestart onder de naam Afya Care Manda. Elimu Holland betaalt in het eerste jaar 50% van de kosten van het project. De rest moet komen van andere sponsoren in Kenia en Holland. Halverwege 2014 kwam Justus met het idee om een IT-shop te openen, waarmee geld verdiend kan worden om Afya Care te steunen. De IT-shop ging in november open. In de laatste maanden van 2014 heeft hij maandelijks bijna € 100 overgehouden aan de IT shop.